CFD 통화

마지막 업데이트: 2022년 6월 21일 | 0개 댓글
 • 네이버 블로그 공유하기
 • 네이버 밴드에 공유하기
 • 페이스북 공유하기
 • 트위터 공유하기
 • 카카오스토리 공유하기
지금까지는 CFD 30 : 1 레버리지에 관한 정보 만 찾아 내고 forex는 알리지 않았습니다.

Hva er CFD-trading og hvordan fungerer det?

Å trade contract for difference (CFDer) er en måte å spekulere på det finansielle markedet som ikke krever at du kjøper eller selger underliggende aktiva. Finn ut alt du trenger for å forstå CFD-trading, fra hva det er og hvordan det fungerer, til short-posisjoner, giring og hedging.

Interessert i CFD-trading hos IG?

Ring 22 400 200 eller send e-post til [email protected] for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Hva er CFD-trading?

CFD-trading, eller CFD-handel, blir definert som «kjøp og salg av CFDer» hvor «CFD» står for contract for difference. CFDer er derivative produkter fordi de tillater deg å spekulere på de finansielle markedene som aksjer, valuta, indekser og råvarer, uten å eie det underliggende aktivumet.

Når du trader CFDer samtykker du til transaksjonen i kursen til et aktivum fra øyeblikket kontrakten er åpnet til den er lukket. En av hovedfordelene ved CFD-trading er at du kan spekulere i prisbevegelsen i begge retninger, om du står igjen med gevinst eller tap avhenger om forutsigelsene dine var korrekte.

Seksjonene under forteller mer om hovedfunksjonene og bruken av contract for difference:

Short og long CFD-trading forklart

CFD-trading gjør det mulig for deg å spekulere på kursbevegelser i begge retninger. Så mens du kan etterligne en standard trade som oppnår gevinst når kursen på markedet stiger, kan du også åpne en CFD-posisjon som vil skape gevinst i det underliggende markedet når kursen synker. Det vil si å selge eller «gå short», i motsetning til å kjøpe eller «gå long».

For eksempel hvis du tror kursen på Apple-aksjer vil falle kan du selge selskapets aksjer som CFDer. Du vil fortsatt utveksle forskjellen i kurs fra da posisjonen din ble åpnet til den lukkes, men du vil få en gevinst hvis aksjekursen faller og et tap hvis kursen øker.

Med både long og CFD 통화 short trading vil gevinst og tap kan bli realisert når du lukker posisjonen din.

Giring innen CFD-trading forklart

CFD-trading er giring som betyr at du kan få eksponeringen til en stor posisjon uten å måtte legge ut hele beløpet fra start. Si du vil åpne en posisjon til en verdi av 500 Apple-aksjer. Med en CFD 통화 standard trade måtte du betalt for alle aksjene med en gang. Med en contract for difference må du bare legge ut for 20 % av kostnaden. Les mer om CFDer

Mens giring tillater deg å spre kapitalen din er det viktig å huske på at dine gevinster eller tap vil bli regnet ut fra posisjonens totale størrelse. I vårt tidligere eksempel er dette forskjellen i prisen på 500 Apple-aksjer fra øyeblikket du åpnet posisjonen din til du lukker den. Det betyr at både gevinster og tap kan bli forstørret i forhold til det opprinnelige innskuddet, og tap kan overstige innskudd på en gitt posisjon. Av denne grunn er det viktig å holde øye med giringsforholdet og være sikker på at du trader innenfor det du har råd til.

Marginkrav forklart

Giret trading blir referert til som «trading med margin» fordi midlene som kreves for å åpne og holde en posisjon, «marginkravet», representerer bare en del av den totale størrelsen.

Når man trader med CFDer finnes det to typer marginer. Det kreves innskuddsmargin for å åpne posisjonen, men det kan kreves vedlikeholdsmarginkrav hvis traden din holder på å tape mer enn innskuddsmarginen, og andre ytterligere innskudd på kontoen, ikke vil kunne dekke. Hvis dette skjer kan det hende du vil få en margin call hvor megleren din kan be deg om å innbetale ytterligere midler til kontoen din. Hvis du ikke har nok midler kan posisjonen din lukkes og tap vil bli realisert.

Hedging med CFDer forklart

CFDer kan også bli brukt til å hedge mot tap i en eksisterende portifolio.

For eksempel, hvis du tror at aksjene til ABC Limited i portfolioen din kan lide et midlertidig tap i verdi som resultat av en skuffende inntektsrapport kan du utligne et potensielt tap ved å gå short på markedet ved å bruke en CFD-trade. Hvis du bestemmer deg for å hedge risikoen din vil et fall i verdien av aksjene til ABC Limited i portfolioen din blir utlignet med en gevinst i CFD-traden din hvor du har gått short.

Hvordan fungerer CFDer

Nå som du forstår hva contract for difference er, kan vi se hvordan de fungerer. Her forklarer vi fire hovedkonsepter bak CFD trading: spreads, tradestørrelse, varighet, gevinst/tap.

Spread og kurtasje

CFDer kvoteres i to kursklasser: kjøpskurser og salgskurser.

 • Salgskursen er kursen hvor du kan åpne en short CFD.
 • Kjøpskursen er kursen hvor du kan åpne en long CFD.

Salgskursen vil alltid være litt lavere enn den gjeldende markedskursen, og kjøpskursen vil alltid være litt høyere. Forskjellen mellom de to kursene er kjent som spread.

Kostnadene av å åpne en CFD posisjon dekkes vanligvis i spreaden. Det vil si at kjøps- og salgskursene vil bli justert for å reflektere kostnaden av å gjøre traden.

Unntaket for dette er aksje-CFDer, som ikke dekkes av spreaden. Kjøps- og salgskursen reflekterer prisen i det underliggende markedet og kostnaden for å åpne en aksje-CFD kommer i form av kurtasje. Ved bruk av kurtasje blir det å spekulere på aksjekurser med en CFD veldig likt å kjøpe og selge aksjer på markedet.

Kontraktstørrelse

CFDer trades i standardiserte kontraktstørrelser (lots). Størrelsen på en individuell kontrakt varierer alt avhengig av det underliggende aktivumet som blir traded og etterligner ofte hvordan dette aktivumet trades på markedet.

For eksempel trades sølv på råvarebørsen i kontraktstørrelser på 5 000 troy ounces, og en tilsvarende CFD-kontrakt har en verdi på 5 000 troy ounces. I aksje-CFDer er kontraktstørrelsen som regel representativt for en aksje i selskapet du trader. For å åpne en posisjon som tilsvarer 500 aksjer i HSBC må du kjøpe 500 CFD-kontrakter i HSBC.

Dette er en CFD 통화 CFD 통화 annen måte CFD-trading er nærmere tradisjonell trading enn andre derivater som opsjoner.

Varighet

De fleste CFDer har ingen fast utløpsdato. Posisjoner blir i stedet lukket ved å åpne en ny posisjon i motsatt retning enn da den ble åpnet. En kjøpsposisjon på 500 kontrakter på gull vil kunne lukkes ved å selge 500 kontrakter på gull.

Dersom du holder en CFD-kontrakt åpen etter børsens stengetid vil du måtte betale en avgift for å holde posisjonen åpne over natten. Avgiften dekker kostnaden vi har lagt ut for deg slik at du kan åpne en posisjon med giring.

Som med alle regler finnes det unntak, og hoved unntaket her er forwardkontrakter. En forwardkontrakt har en utløpsdato satt en gang i fremtiden og har alle avgifter inkludert, som avgiften om en daglig finansieringskostnad.

Gevinst og tap

For å beregne om CFD-traden går med gevinst eller tap multipliserer du kontraktstørrelsen (antall kontrakter) med verdien av hver enkelt kontrakt (per punkts bevegelse). Deretter multipliserer du summen med forskjellen i punkter mellom kursen da du åpnet posisjonen og når du lukket den.

Gevinst eller tap
=
(antall kontrakter x verdi per kontrakt)
x (lukkekurs - åpningskurs)

For en fullstendig beregning av gevinst eller tap fra en trade må du også trekke fra alle avgifter som kan ha forekommet. Dette kan være avgift for å holde en posisjon åpen over natten, kurtasje eller garantert stopp-premium.

La oss si at du kjøper 50 Norway 25 kontrakter når kjøpskursen er 800. Én enkelt Norway 25 kontrakt er verdt 100 NOK per punkt. For hvert punkt aksjen beveger seg oppover vil du ha en gevinst på 5 000 NOK og for hvert punkt aksjen beveger seg nedover vil du tape 5 000 NOK (50 kontrakter ganget med 100 NOK).

Hvis du selger når Norway 25 ligger på 805 vil du ha en gevinst på 25 000 NOK.

25 000 = (50 x 100) x (805 - 800)

Hvis du selger når Norway 25 ligger på 797 vil du ha en tap på 15 000 NOK.

-15 000 = (50 x 100) x (797 - 800)

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg trade CFDer uten giring?

Noen leverandører vil la deg trade CFDer uten giring. Hos IG trades alle CFDer med giring. Nivået av giring som tilbys er avhengig av en CFD 통화 rekke faktorer som volatiliteten og likviditeten til det underliggende markedet, så vel som lover i det gjeldende landet hvor du trader.

Hvordan kan jeg bruke CFDer for hedging?

Måten å bruke CFDer for hedging er å åpne en posisjon som kommer til å bli lønnsom hvis en av dine andre posisjoner begynner å pådra seg tap. For eksempel, å ta en short-posisjon på et marked som følger kursen på et aktivum du eier. Hvis verdien av aktivumet ditt går ned vil den bli utlignet med gevinsten fra CFD-traden.

Et annet eksempel er hvis du holder et antall aksjer i Apple, men tror disse aksjene vil falle i verdi. Da går du short på Apple gjennom en aksje-CFD. Hvis du har rett og Apple-aksjene faller i verdi så vil gevinsten fra short CFD-traden utligne dette tapet.

Hva er forskjellen på CFDer og futures?

Når du trader CFDer (contract for difference) kjøper du et visst antall kontakter på et marked hvis du forventer at kursen vil stige, og selger hvis du forventer at de skal synke. Forandringen av verdien i posisjonen din reflekterer bevegelser i det underliggende markedet. Med CFDer kan du lukke posisjonene dine så lenge markedet er åpent.

Futures på den annen siden er kontrakter som krever at du trader et finansielt instrument i fremtiden. I motsetning til CFDer spesifiserer de en dato for denne transaksjonen, som kan bety at du tar fysisk eierskap av det underliggende aktivumet, og må kjøpes via en børs. Verdien av en futureskontrakt avhenger like mye av markedssentimentet rundt fremtidige kurser av et aktivum som av nåværende bevegelser i det underliggende markedet.

Det er verdt å legge merke til at med en CFD-konto hos IG kan du spekulere på kurser og futureskontrakter uten å måtte kjøpe selve kontrakten.

Oppdag CFD-trading med IG

Les mer om fordeler ved CFD-trading og se hvordan du kan starte å trade med IG.

Kanskje du også er interessert i.

Produktsammenligning

Oppdag forskjellene mellom turbo24, opsjoner og CFD 통화 CFDer.

Risikohåndtering

Les mer om risikohåndteringsverktøy som stops og limits.

Plattformer og apper

Webbasert handelsplattform og skreddersydde apper for ulike mobile enheter.

 • CFDer
 • Hva er CFD-trading og hvordan fungerer det?
 • Hvordan trade CFDer
 • Hva er fordelene ved CFD-trading?

Instrumenter

Trading hos IG

Tradingplattformer

IG analyser

Kontakt

Kunder:
22 400 240
[email protected]

Følg oss i sosiale medier:

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.

Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. Tap kan forekomme ekstremt raskt. All trading involverer risiko.

Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd.

CFD-, opsjons- og derivatkontoer leveres av IG Europe GmbH.

IG refererer til IG Europe GmbH (et selskap som er registrert i Forbundsrepublikken Tyskland og registrert under Frankfurt Trade Register under nummer HRB 115624 med registrert kontor i Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Tyskland). IG Europe GmbH (registreringsnummer 148759) er autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht og Deutsche Bundesbank. IGs svenske kontor under IG Europe GmbH er registrert hos Finansinspektionen.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke rettet til personer bosatt i USA, Belgia eller noe annet land utenfor Norge og er heller ikke ment for distribusjon til, eller til bruk av personer bosatt i et annet land eller jurisdiksjon, hvor slik distribusjon eller bruk skulle være lovstridig.

CAC 40® er et registrert varemerke som tilhører Euronext N.V. eller dennes datterselskaper. Euronext N.V. eller dennes datterselskaper holder alle (intellektuelle) rettigheter med hensyn til denne Indeksen. Euronext N.V. eller dennes datterselskaper verken sponser, støtter eller har noen annen påvirkning på produktets utsteding og produkttilbudet. Euronext N.V. og dennes datterselskaper sier fra seg ethvert ansvar for eventuelle unøyaktigheter i dataen som denne Indeksen baseres på, for feil eller utelatelser i utregningene og/eller formidlingen av Indeksen, eller for måten den brukes på i forbindelse med utsteding og dens tilbud.

최고 낮은 스프레드 브로커

트레이더는 통화 거래의 주요 비용 인 외환 스프레드에 대해 잘 알고 있어야합니다. 모든 시장에는 스프레드가 있으며 외환 시장은 포괄적입니다. 스프레드는 기초 자산의 구매 가격 (입찰가)과 판매 가격 (매도) 간의 가격 차이입니다.

거래자는 다음을 알아야 합니다. 외환 확산 낮은 스프레드와 높은 스프레드 사이에서 하루에 달라질 수 있습니다. 스프레드는 유동성, 변동성 등 다양한 요인의 영향을 받기 때문입니다. USD/ZAR과 같은 신흥 시장 통화 쌍과 같은 일부 통화 쌍은 EUR/USD와 같은 주요 통화 쌍보다 스프레드가 더 높습니다. 이는 주요 통화 쌍이 신흥 시장 통화보다 거래량이 많고 변동성이 적은 경향이 있기 때문입니다. 또한 유동성이 고갈되는 경우가 있으며 주요 뉴스 이벤트 전과 거래 세션 중에 스프레드가 확대될 수 있습니다.

낮은 스프레드

낮은 스프레드는 자산의 매도 호가와 매도 호가의 차이가 작다는 것을 의미합니다. 대부분의 전문가들은 스프레드가 낮을 때, 특히 주요 외환 거래 세션에서 거래하는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 낮은 스프레드는 시장의 유동성이 높은 반면 변동성이 낮음을 나타냅니다.

높은 스프레드

높은 스프레드는 자산의 매수 호가와 매도 호가의 차이가 크다는 것을 나타냅니다. 신흥 시장 통화 쌍은 미국 달러를 포함하는 주요 주요 통화 쌍에 비해 스프레드가 더 높은 경향이 있습니다. 스프레드가 평소보다 높으면 시장의 변동성이 높거나 거래 후 시간으로 인해 통화 쌍의 유동성이 낮음을 나타냅니다. Brexit, 미국 선거 등과 같은 큰 뉴스 이벤트 이전에 스프레드도 증가하고 확대되는 경향이 있습니다.

다음은 현재 시장에서 사용할 수있는 최고의 로우 스프레드 브로커로, 거래자에게 포괄적이고 안전한 거래 환경을 제공합니다.

엑스트라 드

Xtrade는 전 세계 고객이 외환, CFD, 암호 화폐, 지수, ETF 등 다양한 자산을 거래 할 수있는 글로벌 거래 플랫폼입니다. XNUMX 년 이상의 경험을 바탕으로 Xtrade는 안전하고 안전한 거래 환경을 제공하는 것으로 유명한 글로벌 브랜드입니다. 현재 Xtrade는 영국, 미국 및 캐나다와 같은 특정 국가의 트레이더를 지원하지 않습니다.

Xtrade는 WebTrader와 MetaTrader 4 플랫폼을 모두 지원합니다. 그러나 WebTrader는 Xtrade에서 가장 널리 사용됩니다. Xtrade의 거래 플랫폼은 직관적이고 사용하기 매우 쉬워 초보자와 숙련 된 거래자 모두에게 완벽합니다.

입금 한도

Xtrade의 최소 첫 입금액은 $ 100이며, 프리미엄 계정을 운영하려면 최소 $ 1,000가 필요합니다. 그 후 최소 $ 1를 입금 할 수 있습니다. Xtrade에는 정해진 최대 입금액이 없습니다. Xtrade는 신규 사용자에게 보너스를 제공합니다.

Xtrade에서는 외환, 암호 화폐, CFD, 지수, 옵션, 상품 및 ETF를 포함한 다양한 금융 상품을 거래 할 수 있습니다.

메이슨 포드

Mason Ford는 전 세계 고객에게 서비스를 제공하는 영국 최고의 외환 브로커 중 하나입니다. 온라인 거래 공간에서 가장 낮은 스프레드 외환 브로커 중 하나입니다. 그들은 신규 및 고급 거래자 모두에게 효과적이고 강력한 거래 도구, 서비스 및 기능을 광범위하게 제공합니다. Mason Ford는 플랫폼에서 거래 할 수있는 다양한 자산으로 인해 트레이더들 사이에서 인기를 얻었습니다. 또한 Mason Ford는 유동성이 높고 매우 낮은 거래 수수료를 부과하기 때문에 거래자들은 거래 자본의 큰 액수에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 저 스프레드 외환 브로커 인 Mason Ford는 고객 자금과 데이터가 항상 기밀로 유지되도록 고급 보안 및 안전 조치를 제공합니다.

Mason Ford에서 WebTrader는 사용자가 사용할 수있는 유일한 거래 플랫폼입니다. 이 브로커의 WebTrader는 세련되고 사용자 친화적 인 플랫폼을 갖추고있어 거래자가 금융 시장에 무제한으로 쉽게 접근 할 수 있습니다.

입금 한도

Mason Ford의 최소 입금액은 $ 500입니다. 이 낮은 스프레드 브로커를 통해 최대 $ 250,000까지 입금하고 거래 할 수 있습니다.

Mason Ford에서는 외환, 암호 화폐 및 CFD를 거래 할 수 있습니다.

트러스트FX

TrustFX는 전 세계 거래자들에게 안전하고 포괄적 인 거래 환경을 제공하는 것으로 유명해졌습니다. 업계 최고의 저 스프레드 브로커 중 하나로서 각 트레이더의 요구에 부응하도록 설계된 다양한 신뢰할 수있는 거래 서비스를 CFD 통화 제공합니다. TrustFX는 유럽에 기반을두고 인기가 있지만 전 세계 여러 지역에 대규모 고객 기반을두고 있습니다. 저 스프레드 외환 브로커 인 TrustFX는 거래 리소스, 거래 신호, 분석 등을 포함한 광범위한 개별 거래자 지원을 제공합니다. 보안 측면에서 TrustFX는 고객 자금과 데이터가 항상 기밀로 유지되고 안전하게 유지되도록 보장하는 우수한 안전 프로토콜을 갖춘 매우 안전한 브로커입니다.

TrustFX는 웹 기반 플랫폼 인 Status Platform을 포함하여 세 가지 주요 거래 플랫폼을 지원합니다. 두 번째 플랫폼은 잘 알려진 MetaTrader 4 플랫폼이며 자체 WebTrader 플랫폼도 있습니다.

입금 한도

이 외환 브로커가 요구하는 최소 입금액은 $ 250입니다. $ 10,000 이상의 예치금은 사람이 보너스 상품을받을 수있는 추첨 자격을 가질 수 있도록합니다. 최대 출금 한도는 TrustFX 계정에서 사용 가능한 금액입니다.

TrustFX를 통해 사용자는 외환, 주식, 지수, 상품 및 암호 화폐 시장에서 500 개 이상의 상품을 거래 할 수 있습니다.

Olympia 시장

Olympia Markets는 전 세계의 사람들에게 거래 서비스를 제공하는 에스토니아 기반의 외환 브로커입니다. 몇 년 만에 Olympia Markets는 전 세계의 주요 거래자와 투자자들 사이에서 인기를 얻었습니다. 외환 중개인의 인기는 뛰어난 거래 서비스와 직관적 인 거래 플랫폼에서 비롯됩니다. Olympia Markets를 통해 거래자가 중심에 있기 때문에 포괄적 인 거래 리소스와 전문적인 고객 지원을 제공합니다. 그들은 또한 거래자의 개인 데이터와 자금의 안전을 보장하는 우수한 보안 조치를 마련했습니다.

Olympia Markets는 웹 기반 거래 플랫폼을 지원합니다. 그들은 거래자가 400 개 이상의 금융 상품에 액세스 할 수있는 최고의 거래 경험을 항상 즐길 수 있도록하는 강력한 클라우드 기반 플랫폼을 가지고 있습니다.

입금 한도

Olympia Markets의 최소 입금액은 € / £ 250이며 플랫폼의 최대 입금액은 월 € / £ 30,000입니다. 브로커는 또한 신용 카드 및 직불 카드 및 전신 송금을 포함한 다양한 보안 결제 옵션을 제공합니다.

올림피아 마켓을 통해 사람들은 외환, CFD, 지수, 주식 및 상품을 포함한 다양한 자산을 거래 할 수 있습니다.

IC 시장

IC Markets는 2007 년부터 시작된 선도적 인 외환 중개 업체입니다. 그들은 CFD 및 외환 중개 서비스를 제공하는 최고 수준의 중개 업체입니다. 그들은 최첨단 거래 플랫폼의 도움으로 금융 시장에 대한 접근을 제공하는 것으로 유명해졌습니다. 저 지연 플랫폼으로서 거래는 IC Markets에서 신속하게 실행됩니다. IC Markets는 사용자 자금을 회사 계정에서 분리하고 정기적으로 외부 감사를 받고 전액 보험에 가입합니다. 보안 조치를 통해 IC Markets의 고객은 자금과 개인 데이터가 항상 안전하다는 것을 확신 할 수 있습니다. IC Markets는 ASIC의 규제를 받지만 미국을 제외한 거의 모든 지역의 고객에게 서비스를 제공합니다.

IC Markets는 인기있는 MetaTrader 4, MetaTrader 5 및 cTrader와 같은 다양한 거래 플랫폼을 지원하는 것으로 유명합니다. 그들의 거래 플랫폼은 사용자 친화적이며 여러 운영 체제와 호환됩니다.

입금 한도

IC Markets의 MT4 계정에 필요한 최소 입금액은 $ 200 또는 이에 상응하는 통화입니다. IC Markets의 cTrader 계정은 최소 $ 1,000 또는 이에 상응하는 통화를 예치해야합니다.

IC 마켓에서는 외환, 상품, 지수, 채권, 암호 화폐, 주식, 선물과 같은 다양한 자산을 거래 할 수 있습니다.

2 메르 카 도스

2Mercados는 전 세계의 거래자들에게 다양한 금융 자산을 제공하는 선도적 인 저 스프레드 브로커입니다. 브로커는 현재 세인트 빈센트 그레나딘의 관할 법에 따라 운영되는 라이선스 회사입니다. 라이센스 브로커 인 2Mercados는 광범위한 효과적인 거래 기능과 서비스를 제공합니다. 이 중개 회사는 외환 및 CFD 거래 서비스를 제공하는 동시에 다른 금융 자산을 지원하는 것으로 유명해졌습니다. 사용자 친화적이고 직관적 인 MT4 거래 플랫폼을 사용하여 초보자와 숙련 된 거래자가 쉽게 사용할 수 있습니다. 2Mercados는 또한 고객 자금 분리, 보험 및 SSL 보호와 같은 최고 수준의 보안 프로토콜을 보유하고 있습니다.

2Mercados는 MetaTrader4 플랫폼을 사용합니다. 이것은 초보자와 숙련 된 트레이더 모두에게 우수한 거래 서비스를 제공하기 때문에 거래 공간에서 가장 인기있는 거래 플랫폼입니다.

입금 한도

실버 계정의 최소 입금액은 $ 2,500, 골드 계정의 경우 $ 10,000, 플래티넘 계정의 경우 $ 25,000입니다.

2Mercados는 암호 화폐, CFD, 외환, 주식 및 지수를 포함한 다양한 금융 자산을 지원합니다.

캐피탈XP

CapitalXP는 통화 쌍, CFD, 주식, 지수 등과 같은 수많은 거래 자산을 제공하는 역외 외환 브로커입니다. CapitalXP는 트레이더의 주문을 심층 시장 내에서 유동성을 제공하는 주문에 연결할 수있는 비 거래 데스크를 운영합니다. CapitalXP는 현재 규제되지는 않지만 James Street, Kingstown, Saint Vincent 및 Grenadines에 기반을 둔 등록 회사 인 Quattro Holding Group LTD가 소유하고 있습니다. 브로커는 제공하는 수많은 자산과 정서적 거래 도구로 인해 다양한 금융 시장 거래자와 투자자 사이에서 견인력을 얻었습니다. CapitalXP는 엄격한 보안 프로토콜과 직관적 인 거래 플랫폼을 갖추고 있습니다.

CapitalXP는 Web Trader 및 데스크톱 클라이언트 버전 모두에서 사용할 수있는 인기있는 MetaTrader4를 사용합니다. 이 플랫폼은 사용자 친화적이며 모든 트레이더가 탐색하기 쉽습니다.

입금 한도

CapitalXP의 최소 입금액은 $ 250이고 플랫폼에서 지불 할 수있는 최소 금액은 $ 50입니다. 또한 거래자가 쉽게 자금을 입금하고 인출 할 수 있도록 다양한 보안 입금 옵션을 제공합니다.

CapitalXP에서는 CFD, 통화 쌍, 상품, 주식, 지수 등과 같은 자산을 거래 할 수 있습니다. FX 쌍은 플랫폼에서 가장 인기가 있습니다.

GSI 시장

GSI Markets는 2003 년에 설립 된 Marshall Islands에 본사를 둔 회사입니다. 브로커는 전 세계의 거래자들에게 광범위한 외환 및 CFD 자산에 대한 액세스를 제공하는 것으로 유명합니다. GSI Markets는 플랫폼에서 효과적이고 강력한 거래 도구를 광범위하게 제공하는 것으로 유명해졌습니다. SSL 암호화 및 기타 보안 조치를 통해 GSI Markets는 안전하고 합법적 인 외환 브로커입니다. 온라인 거래 분야에서 가장 오래된 중개인 중 하나 인 GSI Markets는 마샬 군도의 법률에 따라 운영됩니다. GSI Markets는 많은 거래자, 특히 새로운 시장 진입자를 돕는 소셜 거래를 제공합니다.

GSI Markets에서는 다음 거래 플랫폼 중 하나를 사용할 수 있습니다. MetaTrader 4 (MT4), WebTrader 및 Sirix. 세 가지 거래 플랫폼 모두 컴퓨터 OS 및 일부 휴대폰 시스템과 호환됩니다. 또한 다양한 기술 도구, 차트 리소스 등에 대한 액세스를 제공합니다.

입금 한도

GSI Markets에서 모든 결제 방법에 대한 최소 입금 요건은 USD / EUR / GBP 250입니다. 신용 카드 및 직불 카드의 최대 입금액은 USD 10,000이며 은행 송금에는 제한이 없습니다. 한도가없는 은행 송금을 제외하고 모든 결제 수단의 최대 인출 한도는 USD 200입니다.

GSI 마켓에서 외환 및 CFD 상품을 거래 할 수 있습니다.

TeleTrade

TeleTrade는 1994 년부터 운영 된 온라인 중개 회사입니다. Teletrade는 세계 최초이자 가장 잘 알려진 외환 중개인 중 하나로서 사용자에게 외환, 암호 화폐 및 CFD를 포함한 수많은 금융 자산에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 브로커는 CySEC 및 유럽 전역의 기타 금융 규제 기관의 규제를 받으므로 전 세계 거의 모든 국가에서 운영 할 수 있습니다. 사람들에게 200 개 이상의 금융 상품에 대한 액세스를 제공함으로써 Teletrade는 여러 거래 플랫폼을 지원하고 효과적인 거래 도구 및 지표에 대한 액세스 권한을 부여합니다. TeleTrade의 보안 시스템은 매우 발전하고 회사는 보험에 가입되어 있으며 사용자 자금을 회사 자산에서 분리합니다. TeleTrade의 교육 자료를 통해 외환 및 CFD 거래에 대해 더 쉽게 배울 수 있습니다.

Teletrade는 세계에서 가장 광범위한 거래 플랫폼 중 하나입니다. MT4, MT5, WebTrader 및 모바일 앱 거래 플랫폼을 지원합니다. 모든 거래 플랫폼은 거래자에게 우수한 거래 리소스, 도구, 교육 자료 및 기타 기능을 제공합니다.

실: 속보 : ESMA는 레버리지 거래를 통제하기위한 새로운 규칙을 마무리합니다.

Forex 및 CFD 레버리지는 아마도 30 배로 제한 될 것이며 주요 통화 쌍에 대해서만 제한 될 것입니다. 낮은 레버리지 (아래 참조)는 비 주요 통화 쌍, 금, 인덱스, 기타 상품, 개인 주식 및 cryptocurrencies에 적용됩니다. 이진 옵션은 금지되어 있습니다. 계정별로 마진 차단 규칙. 계좌 별 평형 보호.

지금까지는 CFD 30 : 1 레버리지에 관한 정보 만 찾아 내고 forex는 알리지 않았습니다.

원래에 의해 게시 됨 ;

지금까지는 CFD 30 : 1 레버리지에 관한 정보를 찾아 내고 통화 시장을 파악하지 않았습니다.

물론 스팟 통화 시장이 포함됩니다 . 주요 통화 쌍의 경우 30 : 1; · 비 주요 통화 쌍, 금 및 주요 지수를 얻기위한 20 : 1 · 금 및 비 주요 주식 지수 이외의 상품에 대한 10 : 1 · 5 : 1 개인 주식 및 기타 참고 값; · cryptocurrencies 2 : 1; 공식 배출량을 더 잘보아야합니다.
https://www.esma.europa.eu/press-new. tail-investors

원래에 의해 게시 됨 ;

따옴표 당연히 지점 외국환은 포함한다 . 중요한 통화 쌍을 위해 30 : 1; · 비 주요 통화 CFD 통화 쌍, 금 및 주요 지수의 경우 20 : 1. · 금 및 비 주요 주식 지수 이외의 상품에 대한 10 : 1 · 다른 벤치 마크 값과 함께 개별 주식에 대해 5 : 1 · cryptocurrencies 2 : 1; 공식 Launch에서 더 잘 보도록하겠습니다.
https://www.esma.europa.eu/press-new. tail-investors

그들은 btc, 외환, 현금을 금지하고 싶습니다! . # 304; 그들은 정상적인 시민을 금지하고 싶습니다. 실제로 그들이 할 수 있다면, 그들은 비가 내리는 동안 사람들에게 물 한 방울을주지 않을 것입니다. . 그리고 그 규칙이 적용된다면, 생각할 수있는 유로화의 일부 파생적 인 움직임을 만들 수도 있습니다. 확실하게 유로화를 시장에 내 놓습니다. 오늘 영국이 왜 떠나길 원했는지 이해할 수 있습니다.

원래에 의해 게시 됨 ;

CFD 통화가 없습니다. 그것은 이론적 인 신화입니다. CFD는 주식, 상품 및 지수와 관련이 있습니다. 통화는 Forex에 링크됩니다. 내가 사용하고있는 약 12 ​​개의 브로커를 살펴보십시오. 내가 틀렸다는 것을 증명 해봐.

원래에 의해 게시 됨 ;

파운드 트레이드가 옳다. CFD 제품에는 새로운 제한 사항이 적용됩니다.
Https://www.leaprate.com/forex/regul. -earnings/?ampCFD에 적용되는 제한 사항은 다음과 같습니다. 기본 자산의 변동성에 따라 달라지는 소매 고객의 대기업 개설시 레버리지 제한 : 30 : 1 ~ 2 : 1 : # 8211; 주요 통화 쌍에 대해서는 30 : 1; # 8211; 비 주요 통화 쌍, 금 및 주요 공평 지수를 얻기위한 20 : 1; # 8211; 금 및 비 주요 주가 지수 이외의 상품에 대한 10 : 1; # 8211; 개별 주식 및 기타 참고 가치에 대해 5 : 1; # 8211; cryptocurrencies를 얻는 2 : 1; 계정별로 마진 폐점 규칙. 계정 단위로 마이너스 잔액을 보상합니다. CFD 거래에 제공되는 인센티브에 대한 제한. 표준화 된 위험 경고. GAIN ESMA CFD 레버리지 제한에 대한 자본 : 위험에 처한 수익의 5 % 미만
https://www.leaprate.com/forex/broke. e-at-risk/?ampESMA는 최대 30 배의 CFD 레버리지를 확인하고 바이너리 옵션은 금지합니다
https://www.leaprate.com/forex/regul. tions-ban/?amp

너는 그 요점을 놓쳤다. 제가 말한 것은 CFD 통화가 존재하지 않는다는 것입니다. 지금까지 믿어 왔던 각 tradingsoftware는 CFD가 아닌 외환 시장에서 통화를 보여줍니다. 이것이 혼자 결정을 어기면 그것은 재미있을 것이다.

게시 권한

 • You may not CFD 통화 post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

모든 시간은 그리니치 표준시입니다. 시간은 지금이다 05:56 AM .
여백에 거래 외화 위험이 높은 수준을 실시하고 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 활용의 높은 수준은 당신뿐만 아니라 당신에게 불리하게 작업할 수 있습니다. 외환 거래를 위해 결정하기 전에 신중하게 투자 목적, 경험 수준 및 위험 식욕을 고려해야합니다. 가능성은 당신의 초기 투자의 일부 또는 전부의 손실을 유지할 수 있으며, 따라서 여러분이 잃을 여유가 없다 그 돈을 투자하지 말아야 존재합니다. 당신은 외환 거래와 관련된 모든 위험을 인식하고 당신이 의심이있다면 독립적인 재정 고문의 조언을 받아야한다. koreaforex.kr에 표현 의견은 개별 저자의 견해이며, 반드시 koreaforex.kr또는 그 관리의 의견을 대변하지 않습니다. 오류 및 누락이 발생할 수 있습니다 koreaforex.kr의 정확성이나 독립적인 저자의 모든 주장이나 진술의 기초 인 사실을 확인하지 않았습니다. 모든 의견, 뉴스, 연구, 분석, 가격 또는 koreaforex.kr하여이 웹사이트에 포함된 다른 정보, 직원, 파트너 또는 참여자는 일반적인 시장의 해설대로 제시됩니다 및 투자 조언을 구성하지 않습니다. koreaforex.kr은의 사용 또는 그러한 정보에 대한 의존도에서 직접 또는 간접적으로 발생할 수 이익의 손실,을 포함하되 이에 국한되지 않는, 모든 손실이나 손해에 대해 책임을지지 않습니다.

MT4 상품 개요

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

**현재 Seldon Investments Limited (Windsor Brokers Jordan) 소속 고객님 및 Windsor Markets (Kenya) Limited 소속 고객님께는 암호화폐 거래 서비스가 제공되지 않습니다. 중국 거주 고객님께도 동일하게 적용 됩니다.

각 상품별 필요 증거금은 다이나믹 레버리지 페이지에서 확인 가능하며 시장 상황에 따라 조정 될 수 있습니다. 추가 조정이 있게 될 경우 MT4 플랫폼을 통해 안내 받아 보실 수 있습니다.

본 상품 개요는 거래이용약관과 함께 확인 하시기를 권장드립니다.

스왑/룰오버 수수료는 거래가 밤새 열려있을때 발생합니다. 거래 플랫폼 혹은 여기를 클릭하여 확인 하실 수 있습니다.

포워드 날짜는 회사에 의해 설정 됩니다.

유동성 제공 업체와 관련하여 일부 계약의 만료일 및 시간은 변경될 수 있습니다.

당사는 계약 변경 사항이 있는 경우 홈페이지를 통해 업데이트를 제공해 드립니다. 유동성 제공자의 갑작스러운 통보가 있는 경우 업데이트 제공이 제한될 수 있습니다.

특정 상품에 한하여 수수료가 적용될 수 있으며 고객 포털 혹은 온라인 거래 플랫폼에서 확인 가능합니다. 적용된 스프레드는 온라인 거래 플랫폼을 통해 확인 하실 수 있습니다.

최소/최대 거래 크기가 상이할 수 있습니다. 거래 플랫폼을 참조하십시오.

필요 증거금은 1:500 레버리지를 기준으로 산정 되었습니다. 실제 필요 증거금은 이용하시는 레버리지를 기반으로 적용 됩니다. (CFD 상품 제외)

Windsor Markets (Kenya) Limited 소속 고객님께는 최대 1:400 레버리지가 제공 됩니다.

보다 자세한 사항은 당사의 레버리지 상세정보 페이지 를 CFD 통화 참고하여 주시기 바랍니다.

UTC + 3 하계 시간; UTC + 2 동계 시간

지금 시작하세요

새로운 세상이 펼쳐집니다

Windsor Brokers는 1988년 부터 지금까지 꾸준하게 다양한 투자 및 활동 서비스를 제공해 드리고 있습니다. WindsorBrokers.com 에서 제공해 드리는 상품과 서비스는 미국을 비롯하여 제공이 금지된 기타 국가 거주 개인 및 법인 고객께 제공 되지 않습니다.

Windsor Brokers는 높은 수준의 믿음과 신뢰, 나아가 최고 수준의 윤리적 행동, 전문성, 성실성을 유지하기 위해 항상 노력하고 있습니다.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)는 요르단 증권 위원회 (Jordan Securities Commission)의 관리 감독 (라이선스 번호: 1265) 하에 운영되며 198 Zahran Street, Emmar Towers, Tower A, 3rd Floor, Amman, Jordan에 위치하고 있습니다.

Windsor Brokers International Ltd는 세이셸 금융 서비스 위원회 (Financial Services Authority)의 관리 감독 (라이선스 번호: SD072) 하에 운영되며 Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles에 위치하고 있습니다.

Windsor Brokers (BZ) Limited는 벨리즈의 금융 서비스 위원회 (Financial Services Commission)의 관리 감독 하에 운영되며 35 Barrack Road, 2nd Floor, Unit 204, Belize City, Belize에 위치하고 있습니다.

Windsor Markets (Kenya) Limited는 케냐 자본 시장 위원회 (Capital Markets Authority)의 관리 감독 (라이선스 번호: 156) 하에 운영되며 5th floor, Park Place offices, junction of 2nd Parklands road and Limuru Road, LR NO. 209/4201에 위치하고 있습니다.

Windsor Brokers Ltd는 사이프러스 증권 거래 위원회 (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC)에 인가되어 (라이선스 번호: 030/04) 운영되는 사이프러스 투자 회사로, Windsorbrokers.eu를 통해 유럽 지역 내에서 서비스를 제공합니다.

EU에 등록된 WB Global Ltd는 Spyrou Kyprianou 53, 4003 Limassol, Cyprus 에 위치하며 WindsorBrokers.com 의 결제 서비스를 담당합니다.

거래위험경고: 레버리지를 통한 차액 거래 (Contracts for Difference, CFD)는 고위험을 수반하는 복합적인 금융 상품으로, 심각한 자산 손실을 초래할 수 있으며 모든 CFD 통화 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 차액 거래(CFD) 운영 방식, 본인의 투자 목표, 경험 수준, 위험 수용범위를 고려하시고 필요한 경우 독립적인 금융 전문가의 자문을 구하여야 합니다. 거래위험고지 전문을 확인해 주십시오

CFD 통화

② 실시간 반대매매
- 기본증거금률(실시간)의 40% 아래로 하락하는 경우 보유잔고 전부 반대매매

③ 권리 발생 반대매매
- 처리 불가 권리 발생 시 기준일 3영업일 이전(권리락 2영업일 전)12시 전량 반대매매
- 잔고가 남을 경우 익 영업일 12시 추가 반대매매 진행

④ 리콜 요청 반대매매
- 당일 오후 2시 까지 청산 / 2시 1분 강제 반대매매 진행

해외 CFD vs 주식
구분 CFD 주식
거래시장 장외시장 (미국, 중국, 홍콩, 일본) 주식시장 (미국, 중국, 홍콩, 일본)
거래자격 전문투자자 없음
보유상품 주식 가격 변동에 대한 계약 주권
상품분류 장외파생상품 장내상품
증거금 40 ~ 100% 100% (신용 제외)
레버리지 최대 2.5배 없음
거래시간 국가별 정규 거래 시간 -
매도진입(공매도) 가능 불가
금융비용 발생 없음
권리 및 의결권 ① 가능
- 유상증자/무상증자, 주식/현금 배당,
병합/분할, 인수합병, 상장폐지
② 불가
- 의결권/주식매수청구/공개매수
※ 시장 및 회사 상황에 따라 처리 불가한
권리가 발생할 수 있음
권리 행사 가능
매매차익 11%(파생상품양도소득세 적용) 22%(양도소득세 적용)
배당세 15.4%(배당소득세 적용)
※ 권리 이행 대상의 세부 내역은 시장 상황과 회사의 정함에 따라 변경될 수 있음

세부 내용

세부 내용
구분 내용
종목별 증거금률 40%, 100%
기본증거금률 (종목별 증거금 X 수량)/100 = 기본증거금률
유지증거금 유지증거금 = 기본증거금 X 60%
예시)

① 예탁시한
A. 미국: 익일 16시 00분
B. 아시아(중국, 홍콩, 일본): 익일 오전 10시
② 반대매매
A. 미국: 익일 00시 30분
B. 아시아(중국, 홍콩, 일본): 익일 오전 11시

③ 권리 발생 반대매매
- 권리 발생 3영업일 이전(권리락 발생 전 2영업일) 전량 반대매매
- 잔고가 남을 경우 2영업일 추가 반대매매 진행

④ 리콜 요청 반대매매
- 대여자의 반환요청이 있는 경우, 회사는 언제든지 반환요청을 할 수 있으며,
고지한 기간 내 청산하지 않으면 반대매매를 진행할 수 있음


0 개 댓글

답장을 남겨주세요